Hytteregler

Blåenga 633 moh.

Hytteregler og informasjon om overnatting på Blåenga


Det har blitt en del som ønsker å overnatte på Blåenga. Rud vel har derfor bestemt at det innføres et bookingsystem og at det skal betales en liten sum for å overnatte. På denne måten unngår vi at det plutselig er flere som vil ha hytta samme natta. Samtidig er det greit at de som overnatter er med på å betale litt for ved og annen bruk. Blåenga skal fortsatt være et dagsturmål der alle er velkommen inn for å raste!


Ønsker du å overnatte på Blåenga? Send en mail til: overnatting@blaenga.no


Her finner du hva Rud vel har vedtatt:Retningslinjer for bruk av Blåenga til overnatting.


Blåenga har blitt et attraktivt friluftsmål i tråd med målsettingen for den ressursbruk som har skjedd der de siste 3 år. Bruken av Blåenga vil øke ytterligere.

Det er Rud vel som i dag står for driften av Blåenga.  Det vil innebære kostnader og ressursbruk for Rud vel fremover. Vi har derfor laget et ordensgrunnlag for bruken av anlegget, også overnatting.  For overnatting gjøres det avtale og betales et beløp.


•Grunleggende er at Blåengshytta og Tårn-hytta er åpne og tilgjengelige for alle besøkende i den tiden av døgnet da friluftsliv normalt utøves, 09.00 – 22.00, alle dager. Overnatting i hytta eller i tårn-hytta er  tidsbegrenset bruk for ei natt mellom kl 22.00 – 09.00. De som leier/besøker Blåenga viser litt skjønn utover disse angitte tidspunktene. Blåengshytta er en åpen hytte, så besøkende må få komme inn i hytta. Har de som leier lagt seg (etter kl.22), ber vi besøkende vise hensyn og ikke bare buse inn.

•All overnatting forhåndsavtales med utleier, Rud vel, som fører oversikt over ”bookingen”. Ordensregler og avtale bekjentgjøres ved oppslag på Blåenga, Facebook eller hjemmeside.

•Overnatting koster kr 300 (kr 200 for medlemmer i Rud vel og kr 200 for barn/ungdomsgruppe under 16 år). Forskuddsbetaling på nettbank.

•Større grupper/skoleklasser som planlegger overnatting på uteområdene ved Blåenga skal si ifra til overnatting@blaenga.no , slik at man kan informere eventuelle leietakere om dette ved booking.

•Som en del av det generelle ordensgrunnlag for bruk av hytte og tårnhytte, så bør ”brukerne” ta bilder hvis de ser noe som de mener er verdt å melde om. Hærverk, ødelagt utstyr, søppel etc.  Eller også positive hendelser.Rud vel 17.03.2016Avtale om overnatting på BlåengaHytteguide for Blåengshytta og Blåengstårnet

Copyright © Solgløtt Webdesign 2016