Kontakt

Blåenga 633 moh.

Kontaktpersoner:


Leder av Blåengakomiteen i Rud vel: Ole Håkon Venstad, ole.Haakon@venstad.com


Ansvarlig for booking av overnatting: Anne Kari Venstad, overnatting@blaenga.no


Gjerdrumseterveien: Ole Håkon Venstad, ole.haakon@venstad.com, tlf. 95 18 26 57


Nettside: Ragnhild Kjeldsen, blaenga@online.no, tlf.  97 97 23 14

Copyright © Solgløtt Webdesign 2016