MenighetsbladFra Menighetsblad for Åsnes 1938:


Ungdomsmøtenes tur til Blåenga søndag den 12. juni var begunstiget av et herlig vær. Det var bortimot 30 unge som møtte nede på «Johnse-torvet» på Flisa med sykler, mat og godt humør. Presis kl. ½ 11 startet toget. Noen av de ivrigste satte straks op en hård fart og fikk en del forsprang. Men efter en hissig jakt nådde ordenspolitiet dem igjen, og fikk stagget dem en del.


Etter bortimot en og en halv times kjøring nådde vi fram til syklenes foreløpige opholdssted. Men vi måtte videre. Og nu tok tindebestigningen sin begynnelse. Også her var det noen som tok turen for en treningstur til mesterskapet i stiklatring. De kom altfor fort op og fikk ikke nyte turen som de skulde. Andre igjen tok sig rent for god tid. Og noen gikk sån passe.


På toppen vanket det kaffe til medbrakt niste. Videre var det andakt ved hjelpepresten. Der blev også lest op en hel del telegrammer med råd og vink for syklister og fjellvandrere. Troppen ble for øvrig forøket med ennu ni stykker som kom fra Vestsiden.

Jeg tror vi er enige i at det var en fin tur, vi som var med.Kommentar:

Ungdomsmøtene ble holdt på Betania bedehus på Flisa. Hjelpepresten het Arvid Foss. Trolig var det han som skrev dette – og som omtaler seg selv som «ordenspolitiet» i teksten.
Blåenga 633 moh.

Tur til Blåenga i 1938


Copyright © Solgløtt Webdesign 2016