Sponsorer

Rud Vel har i denne perioden organisert opprusting av Blåenga. Målet har vært å gi befolkningen en bedre helse og livskvalitet, ved å ta deg noen turer opp på Blåenga.Økonomien i denne opprustingen har så langt vært støttet av bl.a. disse:


Våler Skogeierlag                                                                                      kr   40 000

Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen (miljø/skog)                   kr 100 000

Fylkesmannen i Hedmark, rentemidler                                                      kr   17 000

Roar Johansen (privat)                                                                              kr   50 000

Våler Bygg as (rabatt på bygningsarbeide)                                               kr   10 000

Maxbo Elverum og Sødra (byggevarer og listverk / rabatter                      kr.   14 000

Terje Johansen, Gjesåsen                                                                        tegninger, byggevarer / rabatter

Fargeringen                                                                                               rabatter

Olastuen Bygg as                                                                                      byggearbeider

Stiftelsen Solør Brannkasse                                                                      kr   7000

Rud Jakt og fiskeforening                                                                          kr 40 000


Mange, mange ildsjeler på dugnad.


Vi takker dem alle!Januar 2016

Team ”Blåenga-løftet” :


Terje Urdahl,                                             Einar Helgesen,                                             Bjørn Olsrud


          Ragnhild Kjeldsen,                                    Rune Lerudsmoen,                                        Ole Håkon Venstad


Blåenga 633 moh.

Sponsorer Blåenga 2010-2016


Copyright © Solgløtt Webdesign 2016